COACHING to TRENING mentalny

 

Coaching to sztuka efektywności

Coaching to jedna z najszybszych dróg rozwoju osobistego, z której już od dawna korzystają politycy, sportowcy, czy ludzie biznesu. Trening mentalny jest współpracą pomiędzy coachem a Klientem, której celem jest odkrycie w Kliencie jego zasobów potrzebnych do osiągnięcia wyznaczonych celów życiowych czy zawodowych.  

Wszyscy mamy zasoby i potencjał do zmian

Coaching zakłada, że ludzie mają potrzebne zasoby do zmiany, czyli umiejętności, wiedzę, talenty, mocne strony, czy określone cechy, które pomagają radzić sobie w życiu i jego realizacji. Trening mentalny pomaga w poukładaniu sobie i uporządkowaniu ważnych spraw oraz zobaczeniu ich wyraźniej, tak aby nasze działania przynosiły efekty.

Coaching - Cambiar

Coach to towarzysz zmian

Głównym zadaniem coacha jest towarzyszenie, wspieranie Klienta, naprowadzanie go poprzez odpowiednie pytania i metody aby mógł osiągnąć postawiony cel.

 

Czym coaching nie jest?

Coaching nie jest formą terapii - działania coachingowe są skupione na teraźniejszości, a nie na przeszłości.

Coaching nie jest doradztwem - Klient nie potrzebuje od coacha gotowych sposobów działania, ponieważ sam jest w stanie wygenerować dla siebie najlepsze rozwiązania, choć często o tym nie wie.

Coaching nie jest szkoleniem - na coachingu nie ma ustalonego z góry planu nauki w celu przyswojenia wiedzy, ponieważ na kierunek i treść sesji wpływ ma Klient, który wyznacza obszary działań.

Coaching - Cambiar

 

Klienci różnie definiują coaching. Zobacz która definicja najbardziej Ci odpowiada, czyli czego potrzebujesz?

COACHING jest to proces wspierania rozwoju Klienta i utrwalania jego umiejętności przy pomocy coacha - poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań.

 

COACHING jest partnerstwem z Klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

 

COACHING jest podróżą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w działania.