W ramach szkoleń, warsztatów i coachingu korzystamy z narzędzi wizualnych, które wykorzystują sztukę interpretacji i nadawania znaczeń.

 Wszelkiego rodzaju obrazy, fotografie, mapy myśli stają się obecnie najbardziej powszechnymi technikami. Ich celem jest nie tylko szybkie dotarcie do istoty problemu, umożliwienie głębokiej pracy z drugim człowiekiem czy generowanie nowych pomysłów. Metody wizualne przede wszystkim wprawiają nas w kreatywny nastrój, znoszą ograniczenia pod postacią przekonań oraz uwalniają ukryty potencjał. To wszystko wpływa na to, że praca z ich wykorzystaniem staje się „lekka”, przyjazna i bezpieczna.

W związku z tym coraz powszechniejszy staje się rozwój osobisty i biznesowy oparty o metody wizualne z wykorzystaniem filozofii coachingu, której celem jest przede wszystkim poszerzanie świadomości na temat własnej tożsamości, umiejętności i zasobów.

 

Zastosowanie narzędzi

W coachingu, szkoleniach, terapii m.in. w zakresie:

 • budowania bezpieczeństwa i tworzenia sprzyjającej kreatywności atmosfery;
 • uszczegóławiania i doprecyzowywania celów;
 • stawania wyzwań rozwojowych;
 • przyspieszania i ulepszania procesów rozwojowych;
 • poszukiwania własnej tożsamości, kreowania indywidualnego portretu;
 • prawdziwej i konkretnej pracy na wartościach, zasobach i przekonaniach;
 • generowania unikatowych i zgodnych z nami, rozwiązań;
 • wzmacniania własnej wyjątkowości i poczucia sprawstwa;

W rekrutacji, działach HR, doradztwie, w pracy managera, na różnych etapach rozwoju pracownika m. in. w zakresie:

 • niestandardowego wywiadu kompetencyjnego w rekrutacji;
 • pozafinansowego motywowania pracowników;
 • właściwej ewaluacji pracowników;
 • rozpoznawania potrzeb pracownika;
 • doskonalenia bezpośrednich relacji w firmie;
 • inspirowania i wpływania na ludzi;
 • wyznaczania ścieżek kariery;
 • diagnozowania odrębności i budowania efektywnych zespołów;
 • zarządzania w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
 • podnoszenia własnych umiejętności dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim.