W ramach szkoleń, warsztatów i coachingu korzystamy z narzędzi wizualnych, które wykorzystują sztukę interpretacji i nadawania znaczeń.

 

KARTY COACHINGOWE 
SZKICE TEMATYCZNE
MAPY MYŚLI 

Ich celem jest dotarcie do sedna tematu, umożliwienie pracy na głębszym poziomie i generowanie własnych rozwiązań. 
Metody wizualne  znoszą ograniczenia pod postacią przekonań oraz uwalniają ukryty potencjał.
To wszystko wpływa na to, że praca z ich wykorzystaniem staje się przyjazna i pozwala nam w bezpiecznym znaczeniu obrazu.

Zastosowanie narzędzi 

W coachingu, szkoleniach, terapii m.in. w zakresie:

 • budowania bezpieczeństwa i tworzenia sprzyjającej kreatywności atmosfery;
 • uszczegóławiania i doprecyzowywania celów;
 • stawania wyzwań rozwojowych;
 • przyspieszania i ulepszania procesów rozwojowych;
 • poszukiwania własnej tożsamości, kreowania indywidualnego portretu;
 • prawdziwej i konkretnej pracy na wartościach, zasobach i przekonaniach;
 • generowania unikatowych i zgodnych z nami, rozwiązań;
 • wzmacniania własnej wyjątkowości i poczucia sprawstwa;

W rekrutacji, działach HR, doradztwie, w pracy managera, na różnych etapach rozwoju pracownika m. in. w zakresie:

 • niestandardowego wywiadu kompetencyjnego w rekrutacji;
 • pozafinansowego motywowania pracowników;
 • właściwej ewaluacji pracowników;
 • rozpoznawania potrzeb pracownika;
 • doskonalenia bezpośrednich relacji w firmie;
 • inspirowania i wpływania na ludzi;
 • wyznaczania ścieżek kariery;
 • diagnozowania odrębności i budowania efektywnych zespołów;
 • zarządzania w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
 • podnoszenia własnych umiejętności dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim.