Budowanie marki osobistej
Kreowanie wizerunku i stylizacja
Wystąpienia publiczne
Strategia rozwoju marki
Standardy obsługi klienta i sprzedaży
Skuteczna komunikacja i asertywność
Etykieta biznesowa i savoir vivre
Profesjonalny sprzedawca – stylista
Zarządzanie talentami
Współpraca w zespole
Zarządzanie ludźmi poprzez ich zasoby
Outdoor – budowanie zespołu i integracja
Trening negocjacyjny
Trening kompetencji XXI wieku
Zarządzanie czasem i planowanie
Trening odpoczywania