W nowych sytuacjach, gdy doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań, reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia. Najtrafniej można go określić obserwując, jak osoba reaguje w konfrontacji z nowym problemem. Wymaga to jednak doświadczenia, wiedzy psychologicznej oraz odpowiednich warunków.

Model FRIS w prosty sposób tłumaczy kluczowe różnice w sposobach myślenia i działania, a kwestionariusz FRIS trafnie diagnozuje Styl Myślenia wynikający z czterech perspektyw poznawczych. Perspektywy te opisują naturalny sposób percepcji, przetwarzania informacji oraz podejmowania decyzji.

FRIS nie wartościuje - zamiast dzielić ludzi na lepiej lub gorzej funkcjonujących, podkreśla unikalność każdego sposobu myślenia.

.

 

 

 

.

Nazwa FRIS stanowi skrót pierwszych liter słów: Fakty, Relacje, Idee, Struktury, które opisują cztery perspektywy poznawcze, definiujące Style Myślenia.

 

Perspektywy FRIS opisują Twoje style


 

Styl myślenia

Opisany przez jedną i niezmienną perspektywę.

W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań. Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologii poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia.

Styl działania

Opisany przez kompozycję wszystkich używanych perspektyw.

Styl Działania pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

Czy znasz swój Styl Myślenia FRIS?
Tagged on: