Prosty, praktyczny, polski

FRIS® to nowa, polska metodologia, która trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania.  Diagnoza Stylu FRIS daje wgląd w naturalne predyspozycje danej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

„Metodologia FRIS powstała po to, aby w prosty i szybki sposób dostarczać praktycznej wiedzy o sobie.  Jest to wiedza o tym, jak przyswajamy, przetwarzamy i reagujemy na informacje, a w konsekwencji jak rozwiązujemy problemy. Styl myślenia to wynik utrwalonych nawyków naszego umysłu i nieustannie wpływa na to, jak się komunikujemy, podejmujemy decyzje i działamy. Warto go poznać i zrozumieć”.

dr inż. Anna Samborska-Owczarek
autorka Modelu FRIS® 

27 000 osób wykonało badanie FRIS

Polska metodologia FRIS bazuje na teoriach i modelach z obszaru psychologii poznawczej. W odróżnieniu od podobnych narzędzi dostępnych na rynku, nie stanowi ogólnego opisu typu osobowości lub stylu zachowania, lecz koncentruje się na praktycznym opisie wewnętrznych procesów umysłowych.
Kwestionariusz FRIS uzyskał bardzo wysokie wskaźniki rzetelności (0,82-0,88) oraz stabilności względnej. Potwierdzono również jego trafność teoretyczną, kryterialną oraz fasadową, dzięki czemu spełnia standardy wysokiej jakości narzędzi psychometrycznych. Więcej o wiarygodności psychometrycznej: www.fris.pl/wiarygodnosc

FRIS® dla Ciebie

Odkrywanie naturalnych predyspozycji
Wykorzystanie własnego potencjału
Rozwój swoich słabszych stron
Odkrywanie celów rozwojowych
Wyznaczanie zawodowego kierunku
Świadoma komunikacja z innymi

 


 

FRIS® dla biznesu

Odkrywanie potencjału pracowników
Wzmacnianie kluczowych kompetencji
Budowanie efektywnych zespołów
Zarządzanie pracownikami poprzez ich zasoby
Sprawna komunikacja i obieg informacji
Budowanie relacji i sprzedaż
Rekrutacja i dobór pracowników
Diagnoza potrzeb rozwojowych
Optymalizacja procesów i współpraca

.

Agencja Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR
jest oficjalnym partnerem FRIS®, to oznacza, że posiada licencję na sprzedaż raportów, prowadzenia indywidualnych sesji i warsztatów przez certyfikowanych trenerów FRIS®.

www.fris.pl

.

  OPINIA

Badanie FRIS w prosty i niezwykle trafny sposób obrazuje nasze mocne strony i predyspozycje. Świadomość siebie zdecydowanie pozwala na osiąganie lepszych wyników w pracy, w relacjach, a tym samym prowadzi do rozwoju osobistego. Dzięki temu łatwiej odnaleźć siebie w danej sytuacji i zrozumieć nasze otoczenie, a w związku z tym reagować w sposób świadomy i intencjonalny. Zdecydowanie zachęcam do badania FRIS pod okiem certyfikowanego coacha jakim jest Pani Beata Piasny. Dzięki profesjonalnej sesji feedbackowej lepiej rozumiem swoje predyspozycje, a dzięki temu mogę wzmacniać i rozwijać to co najlepsze we mnie i w zespole w jakim funkcjonuje na co dzień.

Magdalena Szymańska
WORK FORCE MANAGER
RESource Managment team lead
ATOS