Czasami w kontaktach z innymi zdarza się, że mamy do czynienia z ludźmi, których zachowanie odbieramy jako nieuprzejme, oziębłe lub dziwaczne. Tymczasem jest ono po prostu różne od naszego stylu bycia. Dorastając każdy z nas przyjmował jakąś metodę radzenia sobie ze Światem. Te wypracowane metody różnią się między sobą, ale mają jedną wspólną cechę: mają nam pomóc realizować potrzeby i osiągać cele.

Co zrobić aby inni mnie słyszeli?

Style interpersonalne, to różne style zachowania, różne nasze motywacje do działania. Poznanie ich pozwala lepiej zrozumieć daną osobę, skierować adekwatny i zrozumiały komunikat i samemu zostać przez to zrozumianym. Podział na style interpersonalne czyli : dominujący, ekspresyjny, relacyjny i analityczny jest dość często spotykany, Pomocny jest w kontekście biznesowym, aby pokazać jak różni są klienci i ich potrzeby, w jaki sposób różnimy się w swoich zespołach i jak się dogadać. Podstawą do zrozumienia tej klasyfikacji są typy osobowości oparte na teoriach, których korzenie sięgają starożytności do Carla Gustawa Junga.

Styl interpersonalny – charakterystyka

DZIAŁACZ

 • Działa skutecznie i bezpośrednio, aby zrealizować cel
 • Ceni sobie niezależność, nie lubi rad
 • Skupia się na efektach
 • Pewny siebie, odporny na stres, energiczny
 • Przejawia chęć dominacji, może być niecierpliwy
 • Przedkłada efekty nad uczucia i konwenanse

PORZĄDKUJĄCY

 • Chce wykonywać wszystko jak należy
 • Zwraca szczególną uwagę na szczegóły, fakty, analizy i dane uzupełniające
 • Podejmuje decyzje w oparciu o fakty
 • Zdyscyplinowany i dobrze zorganizowany
 • Zorientowany na zadanie, precyzyjny
 • Skupia się na detalach, zapomina o ogółach

EKSPRESYJNY

 • Twórczy, lubi kreować pomysły, rozwiązania
 • Impulsywny, spontaniczny, działa intuicyjnie
 • Ma umiejętność przekonywania innych
 • Cieszy go przebywanie wśród ludzi.
 • Łatwo się komunikuje
 • Skupia się na ogólnej sytuacji, pomija detale

HARMONIJNY

 • Empatyczny i wrażliwy na potrzeby innych
 • Jest zazwyczaj dobrym słuchaczem.
 • Nawiązuje bliskie kontakty z ludźmi.
 • Nie lubi zmian, ceni sobie bezpieczeństwo
 • Potrafi budować zaufanie i dobrą atmosferę.
 • Udziela innym pomocy i wsparcia.

Większość ze znanych mi ludzi sukcesu więcej słucha niż mówi.
- Bernard Baruch

Cztery style – sposoby komunikacji

z DZIAŁACZEM

 • Skup się na jego celach
 • Przedstawiaj logiczne i racjonalne argumenty
 • Poprzestań na relacjach zawodowych
 • Argumentuj faktami a nie emocjami
 • Zadawaj bezpośrednie pytania
 • Mów w szybkim tempie, krótko i zwięźle

z PORZĄDKUJĄCYM

 • Skupiaj się na faktach, a nie na opiniach
 • Doceniaj sumienność i zorganizowanie
 • Korzystaj z tabel, wykresów
 • Doceniaj systematyczność
 • Pozostaw mu czas na analizę
 • Bądź spokojny, zrównoważony
 • Wyjaśniaj szczegóły

z EKSPRESYJNYM

 • Skupiaj się na opiniach i inspirujących przykładach
 • Doceniaj i wspieraj jego pomysły
 • Wzmacniaj jego entuzjazm
 • Pracuj na pozytywach
 • Nie przyspieszaj szukania rozwiązań
 • Bądź zajmujący i mów szybko
 • Pozwól mu wymienić swoje pomysły bez ograniczeń

z HARMONIJNYM

 • Skupiaj się na relacji z nim
 • Upewnij się, że rozumiesz jego potrzeby
 • Bądź nieformalny
 • Utrzymuj swobodne tempo wypowiedzi
 • Daj mu czas na poszukiwanie rozwiązań
 • Odzwierciedlaj jego emocje
 • Dostarczaj gwarancji i zapewnień

Może myślisz, że jesteś  „działaczem” i dominuje u Ciebie barwa czerwona?
Może jesteś „porządkującym” i przejawiasz więcej energii niebieskiej?
Może widzisz się „ekspresyjnym” dominuje u Ciebie energia żółta?
Może czujesz się „harmonijnym” i masz w sobie więcej barwy zielonej?

Możesz wykonać sobie test na style interpersonalne w formie zabawy i zobaczyć jakiego masz style’a? 🙂 Najważniejsza jednak kwestia jest taka, aby w relacji z drugim człowiekiem być uważnym i zwracać uwagę na różnice. Czym różnisz się od innych? Poznaj klucz do zrozumienia. Style interpersonalne, dają pewną podpowiedź, czasem i potrafią być przydatne. Szacunek do różnorodności to podstawa, a świadomość i wiedza mogą nam tylko pomóc w lepszej komunikacji  i budowaniu długotrwałych relacji.

Style interpersonalne – mocne i słabe strony