Talent to szczególna naturalna zdolność lub predyspozycja do czegoś.

 

Talent to powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania oraz zachowania,
który może znaleźć pożyteczne zastosowanie.

Amerykański Instytutu Gallupa przez ostatnie trzydzieści lat prowadził badania nad poszukiwaniem najlepszych sposobów wykorzystania ludzkiego potencjału. Przeprowadzono dwa miliony wywiadów na temat silnych stron. Poddano badaniom 80 tysięcy menagerów, w kilkuset organizacjach na całym świecie, czego celem było znalezienie wspólnych cech wszystkich najlepszych na świecie managerów.


Wyłoniono 34 talenty, najczęściej spotykanie cechy ludzi sukcesu. 

 

Jak zdiagnozować swoje talenty?

.

Diagnoza Strenghts Finder®

Strenghts Finder® pozwala niemal natychmiast zidentyfikować u danej osoby dominujące talenty, czyli cechy specyficzne. Diagnoza odbywa się on-line.

Sesja informacji zwrotnej

Profesjonalny feedback udzielany przez coach’a pozwoli na lepsze zrozumienie swoich talentów oraz nadanie im właściwego kierunku, aby wykorzystywać je inteligentnie i świadomie.

charakterystyka talentów
potrzeby i wyzwania wynikające z układu talentów
działanie poszczególnych talentów w realnych sytuacjach

OPINIA

Cieszę się, że mogłam wykonać Test Gallupa. Dzięki niemu mogłam lepiej poznać swoje talenty, a niektóre odkryć. Diagnoza pokazała mi, że tych talentów mam całkiem sporo. Niektóre wykorzystywałam sporadycznie, bo nie uważałam ich za talenty. Dziękuję Ci za wyczerpującą informację zwrotną na temat znaczenia każdego z talentów. Teraz lepiej rozumiem swoje zachowania, by wyciągać z nich pozytywy i zacząć traktować je niczym dar.

Dzięki Testowi Gallupa:
- Lepiej rozumiem ludzi
- Odkryłam co mnie motywuje
- Mogę pracować z kilkoma talentami jednocześnie
- Odkryłam w jaki sposób działam
- Świadomie rozwijam swoje mocne strony
- Mogę zastąpić słabe strony mocnymi

Joanna Oszmiańczuk
Kierownik działu HR