Szkolenie jest skierowanie do osób, które współpracują ze sobą w środowisku zawodowym.
Głównym celem jest lepsze poznanie się, współgranie i integracja uczestników.

 

 

Na szkoleniu
 • Poznasz swój indywidualny styl komunikacji i motywacji
 • Przyjrzysz się temu, w jaki sposób mówić, aby cię usłuchano
 • Dowiesz się, jaką rolę pełnisz w zespole
 • Poznasz najważniejsze czynniki efektywnego współdziałania
 • Doświadczysz współpracy zespołowej i energii grupy
 • Przyjrzysz się temu, jak działa informacja zwrotna
 • Dowiesz się jakie są przyczyny powstawania konfliktów
 • Przyjrzysz się, jaki styl przyjmujesz w sytuacjach konfliktowych
Zagadnienia
 1. Style komunikowania się i podejmowania decyzji.
 2. Charakterystyka różnorodności - mocne i słabe strony.
 3. Role grupowe i praca w zespole - poznanie własnego potencjału.
 4. Efektywna komunikacja i współpraca zespołowa.
 5. Konflikty w zespole, ich źródła i sposoby rozwiązywania.
 6. Zasady utrzymywania prawidłowych relacji w zespole.
 7. Czynniki zwiększające efektywność działania zespołu.
 8. Skuteczna organizacja czasu - jak dążyć do celu.
 9. Motywacja wewnętrzna - co mnie wspiera.

Interesuje Cię ten temat? Napisz lub zadzwoń do nas

Możemy przygotować i dopasować zagadnienia, zgodnie z tym czego potrzebujesz