Dotarcie do własnych silnych stron

może mieć przełożenie na

prowadzony biznes, życie zawodowe i prywatne.

 

Dotarcie do naturalnych talentów

pracowników, umożliwia  im

wykorzystywanie ich potencjału

na danym stanowisku.

Talent to szczególna naturalna zdolność lub predyspozycja do czegoś.

Talent to powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania oraz zachowania,
który może znaleźć pożyteczne zastosowanie.

Jak zdiagnozować swoje talenty?

.

Diagnoza Strenghts Finder®

Przeprowadzenie oceny mocnych stron dla osób indywidualnych oraz dla pracowników firm i organizacji. Diagnoza jest w języku polskim i odbywa się on-line. Strenghts Finder® pozwala niemal natychmiast zidentyfikować u danej osoby pięć dominujących talentów, czyli specyficznych cech lub wszystkie 34.

Sesja informacji zwrotnej

Wsparcie w diagnozie talentów i ich omówienie podczas sesji informacji zwrotnej. Profesjonalny feedback udzielany przez coach’a pozwoli na lepsze zrozumienie swoich talentów oraz nadanie im właściwego kierunku, aby wykorzystywać je inteligentnie i świadomie.

charakterystyka talentów
potrzeby i wyzwania wynikające z układu talentów
nawiązania do realnych sytuacji działania poszczególnych talentów

OPINIA

Cieszę się, że mogłam wykonać Test Gallupa. Dzięki niemu mogłam lepiej poznać swoje talenty, a niektóre odkryć. Diagnoza pokazała mi, że tych talentów mam całkiem sporo. Niektóre wykorzystywałam sporadycznie, bo nie uważałam ich za talenty. Dziękuję Ci za wyczerpującą informację zwrotną na temat znaczenia każdego z talentów. Teraz lepiej rozumiem swoje zachowania, by wyciągać z nich pozytywy i zacząć traktować je niczym dar.

Dzięki Testowi Gallupa:
- Lepiej rozumiem ludzi
- Odkryłam co mnie motywuje
- Mogę pracować z kilkoma talentami jednocześnie
- Odkryłam w jaki sposób działam
- Świadomie rozwijam swoje mocne strony
- Mogę zastąpić słabe strony mocnymi

Joanna Oszmiańczuk
Kierownik działu HR