FRIS® style myślenia i działania

Prosty, praktyczny, polski FRIS® to nowa, polska metodologia, która trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania.  Diagnoza Stylu…

Więcej...

Talenty Gallupa®

Talent to szczególna naturalna zdolność lub predyspozycja do czegoś.   Talent to powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania oraz zachowania, który…

Więcej...

Talents of Gallup®

Talent is a special natural ability or predisposition to something.   Talent is a repetitive pattern of thinking, feeling and…

Więcej...
Nasze usługi
Umów się na Coaching
Badanie Stylów FRIS®
Diagnoza Talentów Gallupa®
Dla Kobiet

 

Wybrani klienci