Beata Piasny

Właścicielka Agencji Wizerunku i Rozwoju Cambiar, praktyk biznesu i przedsiębiorca. Certyfikowany trener FRIS®, Certyfikowany Coach ACC ICF. Coachingiem zajmuje się od 2010 roku. Specjalizuje się w odkrywaniu potencjału osobistego i korzystania z niego w biznesie i życiu prywatnym. Wspiera przedsiębiorców, liderów w ułatwianiu sobie życia i podejmowaniu wyzwań. Prowadzi szkolenia z zakresu: skutecznej komunikacji i budowania relacji, odkrywania talentów i mocnych stron, zarządzania talentami, budowania zespołów i przywództwa i brandingu. Jest autorką programów rozwojowych dla kobiet biznesu „Kobieta w działaniu”.

 


Joanna Nogal

Certyfikowany Coach ACC ICF (International Coach Federation), Certyfikowany Trener FRIS®. Prowadzi także coaching metodą Psychologii Zorientowanej na Proces pod superwizją przy Instytucie Psychologii Procesu. Specjalizuje się w zagadnieniach skutecznej komunikacji, budowania relacji w oparciu o zaufanie, współpracy i współdziałania w zespole, zarządzania poprzez kompetencje i mocne strony. Prowadzi warsztaty i szkolenia także z tematów takich jak: budowanie ścieżki zawodowej, odkrywanie i zarządzanie swoimi umiejętnościami, tworzenie własnego work-life balance oraz przedsiębiorczości.

 


Dorota Jakubowska Kurzec

Praktyk i trener biznesu, konsultant, coach ICC, Certyfikowant trener FRIS. Posiada doświadczenie jako specjalista HR, menedżer projektów, trener wewnętrzny. Prowadziła liczne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, różnego rodzaju systemów ocen pracowników, tworzenia ścieżek rozwoju dla zróżnicowanych grup zawodowych, selekcji i rekrutacji pracowników oraz Akademie Menedżera. Specjalizuje się w tematyce przywództwa, coachingu menadżerskiego, komunikacji, pracy zespołowej, twórczego poszukiwania rozwiązań, wypalenia zawodowego, zarządzania sobą w zmianie.

 


Małgorzata J. Podolecka

Właściciel firmy Siła Bycia Sobą, Certyfikowany trener FRIS®, trener biznesu i rozwoju osobistego, coach, redaktor bloga FRIS®. W pracy trenera czerpie z kilkunastoletniego doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowym, konsultowaniu partnerów w najlepszych praktykach i udzielaniu wsparcia w zarządzaniu zespołami. Jako Trener FRIS® pracuje od trzech lat, a od roku sprawuje funkcję redaktora i autora tekstów na blogu FRIS.PL. Propaguje zorientowanie na talenty i wyjątkowość jako drogę do tworzenia kultury najwyższych osiągnięć. Każdego człowieka, zespół i firmę traktuje jako wyjątkowy, szczególny i jedyny egzemplarz.

 

 


Daria Lewandowska

Certyfikowany Coach ICF ACC, Trener Biznesu i Project Manager. Specjalistka mocnych stron w oparciu o metodologię Instytutu Gallupa. Absolwentka studiów trenerskich Grupy SET, absolwentka studiów MBA. Certyfikowany trener modelu FRIS®, coach i mentor ogólnopolskich projektów przedsiębiorczych oraz uczelni prywatnych. Ponad 10 lat doświadczenia w biznesie (świat korporacji), projektach rozwojowo-szkoleniowych (własna firma), w sporcie (praca z trenerami i sportowcami), w środowisku naukowym (centra badawcze) oraz w pracy z indywidualnymi klientami coachingowymi.

 

 


Katarzyna Bronowicka

Praktyk manager HR, trener FRIS®, konsultant zarządzania, właściciel Freelancing Concept. Prowadzone projekty wspiera kilkunastoletnim doświadczeniem w międzynarodowych przedsiębiorstwa przemysłowych, w szczególności w zakresie zarządzania procesami personalnymi w organizacji. Specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów służących wykorzystaniu miękkich narzędzi HR, sprzyjających efektywności  pracy i realizacji celów biznesowych. Prowadzi szkolenia i konsultacje związane z tematami przywództwa dla liderów zespołów, budowania kultury organizacyjnej, współpracy zespołowej, strategii komunikacyjnych oraz projektowania ścieżek karier w organizacji. Pracuje również w języku niemieckim.