BEZSTRONNOŚĆ to talent Gallupa z domeny WYKONANIE/Executing – w tej domenie są talenty, które są najbardziej pomocne i używane w wykonywaniu zadań, w sprawianiu, że projekty, zadania posuwają się do przodu.

Jeśli masz ten talent to prawdopodobnie:

Kochasz:
Powtarzanie czynności w dokładnie taki sam sposób. 

Nienawidzisz:
Niepotrzebnych dostosowań.

Miałem sen, iż pewnego dnia ten naród powstanie, aby żyć wedle prawdziwego znaczenia swego credo: „uważamy za prawdę oczywistą, że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi.
Martin Luter King – Pastor

Jamie K. - redaktor czasopisma
talent: Bezstronność

Jestem osobą, która zawsze staje po stronie słabszych. Nie znoszę, kiedy ludzie nie dostają tego, na co zasługują, z powodu niezależnych od nich okoliczności życiowych. Dlatego właśnie zamierzam na swojej alma mater ustanowić stypendium, aby studentom dziennikarstwa, którzy mają ograniczone środki, umożliwić odbywanie prawdziwych praktyk bez ponoszenia wydatków na opłacenie czesnego. Ja miałam szczęście. Gdy odbywałam staż w NBC w Nowym Jorku, moją rodzinę było na to stać. Niektóre rodziny nie mogą sobie na to pozwolić, ale ci studenci też przecież powinni mieć to, na co zasługują.

Simon H. - dyrektor generalny hotelu
talent: Bezstronność

Często przypominam podległym mi menedżerom, że nie powinni nadużywać swoich przywilejów korzystania z miejsc parkingowych lub wykorzystywać swojej pozycji dla zarezerwowania sobie najlepszych godzin do gry w golfa, gdy czekają goście. Nie lubią, gdy zwracam na to uwagę, ale już taki jestem, że nie lubię, gdy ludzie nadużywają przywilejów, jakie otrzymują w pracy. Dużo czasu spędzam też z naszymi pracownikami szeregowymi. Bardzo, ale to bardzo ich szanuję. Powiedziałem nawet swoim menedżerom, że im niżej ktoś jest w hierarchii, tym lepiej staram się go traktować.

źródło: Teraz odkryj swoje mocne strony. Marcus Buckingam

Jeśli jeszcze nie znasz swoich talentów Gallupa, możesz wykonać specjalny test, zobacz tutajDiagnoza CliftonStrenghts®

BEZSTRONNOŚĆ – talent Gallupa
Tagged on: